Moviemakers Moviemakers > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia dla branży filmowej w 30 minut! Logowanie

Ubezpieczenia dla branży filmowej w 30 minut!

Ubezpieczenia dla branży filmowej w 30 minut!

Ubezpieczenia dla branży filmowej w 30 minut!

  • 0 Stars.

PO SĄSIEDZKU - Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A. poleca szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, której podstawę stanowią:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (OC)

- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

- ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem czynu niedozwolonego (tzw. OC deliktowa) i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. OC kontraktowa).

Podstawowy zakres ubezpieczenia rozszerzamy o szkody:

  • powstałe poza terytorium RP
  • powstałe w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy
  • w związku z organizacją eventów.

Polecamy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które chroni ekipę produkcyjną, aktorów, statystów i obsługę planu.

UWAGA: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, sprzętu elektronicznego i NNW można zawierać na okresy krótsze niż rok.

Formalności możemy załatwić zdalnie. Wszystko potrwa ok. 30 minut.

Zapraszam do kontaktu, tel. 514 834 005

Jarosław Mika, e-mail: jamika@agentpzu.pl mikajarek@icloud.com 
Al. Wojska Polskiego 41
Warszawa, Mazowieckie 01-503
Polska

Telefon: 514834005Kategorie:


Popularne kategorie
Popularne ogłoszenia