Moviemakers Moviemakers > Warto wiedzieć Logowanie

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Edycja zamówienia

Na stronie edycji zamówienia masz dostęp do wszytkich informacji o zamówieniu, możesz zmienić jego status na wyższy i edytować wszystkie jego składniki, korzystając z menu edycji:

    •    Pokaż ogłoszenie - podgląd ogłoszenia w serwisie online
    •    Edytuj ogłoszenie - edytuj treść ogłoszenia, zmieniaj kategorie, słowa kluczowe, metadane itd.
    •    Zdjęcia - uzupełnij treść ogłoszenia o zdjęcia z opisem
    •    Dokumenty - załącz dokumenty do pobrania, np. CV, opis, referencje itp.
    •    Oferty - dołącz oferty produktów z opisem, ceną, zdjęciami i linkami, np. do sklepu lub katalogu
    •    Banery - promuj swoją firmę poprzez banery wyświetlane w naszym serwisie
    •    Statystyki - dostęp do statystyk Twojego ogłoszenia
Popularne kategorie
Popularne ogłoszenia